Powrót na górę
 • Wyselekcjonowane meble designerskie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO FURNIRO.PL

I. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Furniro.pl! W naszym sklepie chcemy zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia i pełną satysfakcję z naszych produktów dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie. Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

II. Informacje na temat Polityki

 1. Celem niniejszej Polityki jest:
  • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością z robienia zakupów w naszym sklepie,
  • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z naszych usług.Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
 2. FURNIRO dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka prywatności”) dotyczy Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.furniro.pl oraz usług online (dalej: „Użytkownik”) i określa, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe, oraz jak wykorzystujemy pliki cookies w naszym serwisie internetowym Furniro.pl. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności publikowane będą w naszym sklepie internetowym.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Furniro Sp. z o.o., z siedzibą w Kochłowicach pod adresem Kochłowice 6, 46-220 Byczyna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000831405, REGON 385649096, NIP 7511781982. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Kochłowice 6, 46-220 Byczyna lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@furniro.pl.
 4. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z rejestracją i korzystaniem z serwisu internetowego, i/lub sklepu internetowego www.furniro.pl. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na to, że będziemy ich używać, aby spełnić nasze zobowiązania względem Ciebie oraz dostarczyć Ci usługi, których oczekujesz.
 5. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego www.furniro.pl, są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym, zapisując się na newsletter czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:
  • Utworzenia konta na stronie Furniro.pl
  • Przetwarzania zamówień w naszym sklepie internetowym
  • Wysyłania wiadomości e-mail z informacją o statusie zamówienia
  • Kontaktu w przypadku trudności z dostarczeniem zamówienia
  • Udzielania odpowiedzi na pytania
  • Zarządzania kontem i kontroli zdolności płatniczej
  • Wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newsletteraPodanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług.
 6. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).

III. Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

 1. Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym sklepie:
  prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
 2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 3
 3. Z praw wskazanych w pkt.1 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
  a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@furniro.pl,
  b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kochłowice 6, 46-220 Byczyna.

IV. Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

 1. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.Furniro.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  e) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  f) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  g) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  h) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  j) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  k) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  l) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  m) profilowania twoich danych oraz podejmowania wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

V. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  a) operatorzy systemów informatycznych,
  b) operatorzy systemów płatności,
  c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  d) firmy logistyczne,
  e) firmy kurierskie i poczta polska,
  f) zewnętrzni dostawcy produktów,
  g) operatorzy płatności
  h) kancelarie prawne,
  i) firmy księgowe i audytorskie.
 2. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
 3. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

VI. Zatrzymywanie i usuwanie danych

 1. Dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane w bezpieczny sposób i jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług naszym Użytkownikom oraz aby nie były przechowywane dłużej, niż to konieczne m.in. z uwagi na wymogi prawne (np. podatkowo-księgowe).

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Twoje dane są chronione przed kradzieżą, zmianą, nieuprawnionym dostępem itp. za pomocą rozwiązań technologicznych i administracyjnych. FURNIRO chroni Twoje dane za pomocą mechanizmów ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączeń szyfrujących za pomocą certyfikatu SSL.
 2. Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych w celach marketingowych lub jakichkolwiek innych z innymi firmami. Dane przekazywane innym podmiotom, na przykład firmom transportowym dostarczającym nasze zamówienia, są używane wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych przez FURNIRO.

VIII. Pliki cookies

 1.  „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny. Pliki te są wykorzystywane, aby ułatwić i uprzyjemnić wizyty na naszej stronie. Nie używamy ich do przechowywania danych osobowych ani nie ujawniamy tych informacji innym. Istnieją dwa typy „cookies” – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy tylko zamykasz przeglądarkę. Trwałe pliki „cookie” wykorzystujemy do zapamiętywania Twoich preferencji strony startowej oraz przechowywania danych do logowania. Używamy ciasteczek sesji, kiedy korzystasz z filtru produktów, a także do sprawdzenia, czy jesteś zalogowany(a). Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania znajdziesz w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. Możesz również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu. Jeżeli zdecydujesz się zablokować pliki „cookie”, niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

IX. Dane kontaktowe

Strona internetowa Furniro.pl mogą zawierać linki do innych portali, których zawartość jest poza naszą kontrolą. Odwiedziny na takich stronach mogą się wiązać z naruszeniem prywatności, za co w żaden sposób nie bierzemy odpowiedzialności. Linki zamieszczamy jedynie po to, by ułatwić znalezienie konkretnych informacji.

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres: biuro@furniro.pl

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 01 września 2020 roku.


Warning: Undefined array key "add-to-cart" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/wirtualna-polska-pixel/wirtualnapolska-pixel.php on line 180

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

Warning: Undefined array key "appearance" in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer112838/public_html/furniro.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487